Најскапо платени банкноти од колекционери

11

Собирањето банкноти може да биде скапо хоби и не е толку широко познато како собирањето на монети. Ретките банкноти можат да бидат многу скапи, особено ако поминат низ рацете на позната личност.

Видете ги најскапо платените банкноти од колекционерите:

5. Првата официјална банкнота на Австралија – 226.000 долари

5

4. Ретка банкнота од Австралија од 1924 година – 1,2 милиони долари

4

3. Златен сертификат од 500 долари од 1882 година – 2,4 милиони долари

3

2. Red Seal банкнота од 1891 година од 1.000 долари – 2,5 милиони долари

2

1. Grand Watermelon банкнота од 1890 година – 3,2 милиони долари

1