Намалени цените на тековно потрошените средства во земјоделството во март

3

Цените во земјоделството во март оваа година, во однос на истиот месец од претходната година, кај тековно потрошените средства во земјоделството е намален за 3,3%, а кај средствата наменети за инвестиции во земјоделството е зголемен за 6,3%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Во март оваа година, во споредба со истиот период лани, цените на тековно потрошени средства во земјоделството се намалени за 3,4%, а цените на цените на средства наменети за инвестиции во земјоделството се намалени за 0,4%.

Во делот на средства наменети за инвестиции во земјоделството, во март оваа година, во споредба со истиот период лани, цените на растителното производство бележат пораст од 8,2%, а кај цените на добиточното производство изнесува порастот е од 0,8%.