Намалено вкупното производство на шумски производи во второто тримесечје

7

Вкупното производство на шумски производи во државните шуми во второто тримесечје од 2020 година, во однос на второто тримесечје од 2019 година, е намалено за 5%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Зголемување на шумското производство е забележано кај трупците од иглолисни видови, рудничкото дрво од листопадни видови, друго обло дрво од иглолисни видови, просторното дрво од иглолисни видови и огревното дрво од иглолисни видови.

Намалување на шумското производство е забележано кај трупците од листопадни видови, рудничкото дрво од иглолисни видови и огревното дрво од листопадни видови.

Во истиот период продажбата на шумски сортименти изнесува 128.775 метри кубни и бележи зголемување за 3%.

Фото: Freepik