Недостигот на работна сила е сè поголем товар за германската прехранбена индустрија

17

Германската прехранбена индустрија е зафатена од сериозен недостиг на квалификувана работна сила, влошена од недостатокот на интерес за обука на работното место и зголемените трошоци за производство.
„Бројот на отворени работни места во германската прехранбена индустрија е над европскиот просек. Потребата од работници постои долго време“, рече во средата Стефани Сабе, директорка на Здружението на работодавачи во индустријата за храна и пијалаци.

Недостигот од работници со истовременото зголемување на трошоците за производство „се локални недостатоци што политиката мора да ги реши“, додаде таа. Просечното време што му треба на производителот во Германија за да најде соодветен работник сега се протега на 200 дена.

Дополнително, според статистичките податоци од крајот на март, бројот на вработени во индустријата е намален за 1,5 отсто. Посебно е значаен падот на специјализантите – на 31 март во оваа дејност биле вработени нешто повеќе од 23.300 специјализанти, односно за 8,2 отсто помалку од една година претходно.

Според здружението, околу 6.200 компании во германската индустрија за храна и пијалаци сега вработуваат околу 637.000 луѓе.