Недостигот од работници ќе остане голема тема во годините што следат

35

Постарите работници се пензионираат, а помалку нови работници се приклучуваат на работната сила, објаснува тој.