НЛБ банка ги намали провизиите за Интергрупациските плаќања за правни лица

1

НЛБ Банка ги намали провизиите за правни лица за меѓународни девизни плаќања во рамки на банките членки на НЛБ Групацијата (Словенија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Косово, Република Српска), стои во соопштението на банката.

Провизијата за Лоро и Ностро дознаки изнесува 5 ЕУР (SHA/BEN опција) додека провизијата за Ностро дознаки со OUR опција е намалена и изнесува 10 ЕУР.

Овие провизии се со важност до 30.06.2019 година и се однесуваат за електронски плаќања извршени помеѓу банките во рамки на НЛБ Групацијата, без разлика на износот на трансакцијата и без SWIFT трошоци.

За повеќе информации корисниците можат да се обратат во најблиската експозитура на Банката, на контакт телефон 02 / 15 – 600 или на следниот линк.