Објавени се нови податоци за економијата на ЕУ и еврозоната

26

Економската активност во ЕУ стагнираше во четвртиот квартал од 2022 година, а во еврозоната беше на работ на стагнација, како одраз на слабеењето на големите економии, покажаа новите проценки на Евростат. Сезонски прилагодениот бруто-домашен производ (БДП) на ЕУ е непроменет од октомври до декември во однос на претходните три месеци, а во еврозоната е зголемен за 0,1 отсто.

Во летниот квартал активноста во двете области е зголемена за 0,3 отсто во однос на периодот од април до јуни. Во однос на четвртиот квартал од 2021 година, активноста во ЕУ е зголемена за 1,8 отсто, а во еврозоната за 1,9 отсто, што е исто така во согласност со проценките на Евростат од крајот на јануари.

Во третиот квартал економијата на ЕУ порасна за 2,5 отсто на годишно ниво, а економијата на еврозоната за 2,3 отсто.

Остар пад во Полска
Водечките европски економии ослабеа на крајот на 2022 година, па германскиот БДП се намали за 0,2 отсто во однос на претходните три месеци, кога порасна за 0,5 отсто.

Француската економија порасна за 0,1 отсто во однос на периодот од јули до септември кога забележа раст од 0,2 отсто. Италијанскиот БДП е намален за 0,1 отсто во однос на третиот квартал кога е зголемен за 0,5 отсто.

Во четвртиот квартал, меѓу земјите членки чии податоци располагаше Европскиот завод за статистика, најмногу порасна ирскиот БДП, за 3,5 отсто во однос на претходните три месеци.

Квартален пад на БДП е забележан во последните три месеци од минатата година од девет земји-членки, а најголем е во Полска, каде што е намален за 2,4 отсто. Следуваат Литванија, Австрија и Шведска со пад на активноста од 1,7 отсто, 0,7 отсто и 0,6 отсто, соодветно.

Евростат немаше податоци за Хрватска, Грција, Естонија, Луксембург и Малта.

Ирски скок
На годишно ниво, раст на активноста е забележан во последните три месеци од минатата година во сите земји со податоци со кои располага Еуростат, освен во Шведска и Литванија, каде што е намален за 0,6, односно 0,4 отсто.

Најсилно порасна во Ирска, за 15,7 отсто.

Следува Романија со раст на БДП од пет проценти и Кипар и Холандија, каде што е зголемен за 4,4, односно 3,4 проценти во однос на последните три месеци од 2021 година.

Меѓу водечките економии, најсилен раст забележа Шпанија, од 2,7 отсто. На второ место е Италија со стапка на раст од 1,7 отсто, а на трето Германија со 1,1 отсто. Францускиот БДП порасна најслаб, за 0,5 отсто во споредба со истиот период во 2021 година, покажуваат податоците.

Стабилно вработување
Бројот на вработени во ЕУ и во зоната на примена на заедничката европска валута е зголемен од октомври до декември за 0,4 отсто во однос на претходните три месеци, пресметале статистичарите. Во летниот квартал е зголемен за 0,2 отсто во ЕУ и за 0,3 отсто во еврозоната.

На годишно ниво, во последните три месеци од минатата година ЕУ регистрирала 1,3 отсто повеќе вработени, а еврозоната 1,5 отсто, со речиси непроменети стапки на раст во однос на летниот квартал.

Фото: Pixabay