Осигурителната групација Agram ја надмина Croatia Group во Хрватска и БиХ

148

Според податоците за деловната активност во 2019 година, осигурителните компании на групацијата Agram во Хрватска и Босна и Херцеговина забележале рекорден вкупен приход од премијата во износ од 400 милиони евра. Од ова, на хрватскиот пазар реализирани се 325 милиони евра, што е за 13,4% повеќе од претходната година.

Најголемата осигурителна компанија од групацијата Agram, Euroherc osiguranje Zagreb, заработи бруто премија од 175 милиони евра, што претставува раст од 14,3% од 2018 година.

Друга компанија којашто реализира добра година е и Adriatic Osiguranje Zagreb, која објави бруто премија во износ 101 милион евра, што претставува зголемување за 13,6%.

Agram Life Insurance, којашто се занимава со здравствено и животно осигурување, забележа раст од 10,2%, со бруто премија во износ од 52 милиони евра.

Според податоците од Агенцијата за супервизија на осигурување на Федерацијата на БиХ, Adriatic Osiguranje Sarajevo e лидер на пазарот во БиХ и минатата година забележа бруто премија од 35 милиони евра, а Euroherc osiguranje Sarajevo генерираше 32 милиони евра бруто премија.

Групацијата Agram ја освои лидерската позиција од осигурителната групација Croatia. Тоа се случи благодарение на премијата и растот на групацијата Agram во изминатите четири години, којашто е четири пати поголема од растот на осигурителната групација Croatia.

Од 2015 до 2019 година, осигурителните компании на групацијата Agram забележаа премиум раст од 125 милиони евра. Минатогодишниот раст на вкупните премии на хрватскиот пазар го водеа првенствено компаниите за автомобилско осигурување. Euroherc osiguranje Zagreb порасна за 26,5% на пазарот за каско осигурување и 5,5% на пазарот за автомобилско осигурување, додека Adriatic Osiguranje порасна за 29,5% на пазарот на каско осигурување и 5,6% на пазарот на автомобилско осигурување.