PETA реклама против суровоста кон животните

5

peta

Организацијата PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) – Луѓе за етички третман на животните, позната по шокантните кампањи, овојпат зазема помалку контроверзен пристап во новата кампања која започна неделава. Освен со видеото, кампањата е проследена и со печатени реклами во магазините, како и по социјалните мрежи.