Плива инвестира 200 милиони долари во нови погони

16

Хрватската фармацевтска компанија Плива инвестира 200 милиони долари во два нови погони, еден во Савски Мароф, другиот во Загреб. Станува збор за погони за производство на активни фармацевтски супстанции и за изработка на стерилни и суви орални видови на лекарства.

Освен во овие два погони, во овој инвестициски циклус, Плива инвестира и 20 милиони долари во уреди за прочистување на отпадни води и уреди за термичка обработка на процесните гасови за постоечките и идните погони. Преку тие три инвестиции во Плива ќе се вработат преку 200 луѓе, а се очекува индиректно, преку сервиси и доставувачи, да се вработат уште толку, пишува Пословни дневник.