Prashalnik.mk, нова платформа за онлајн истражување која им овозможува на граѓаните да заработат преку пополнување анкети

3

prasalnik

Следејќи го сè поголемиот развој на дигиталните медиуми и новите трендови во пазарните истражувања, агенцијата Маркет Висион од Скопје го формираше онлајн панелот за истражувања Прашалник, достапен на www.prashalnik.mk, каде сите оние што се заинтересирани ќе можат бесплатно да се регистрираат и да заработат учествувајќи во анкетите кои ќе се спроведуваат преку оваа платформа.

Сè почесто во светот, онлајн истражувањата поради својата поефикасна и поедноставна форма овозможена од новите технологии, ги заменуваат традиционалните телефонски и теренски анкети со посредство на анкетар. Популарноста на овие истражувања во најголем дел се должи на можноста граѓаните да одговорат на прашалникот во време кога им одговара и да дадат искрен и добро осмислен одговор во врска со нивните навики или пак производите и услугите што ги користат, свесни дека за вложениот труд и потрошеното време ќе добијат соодветен паричен надомест. Од друга страна, компаниите кои сакаат да добијат сознанија за пазарот или пак поконкретно за нивните производи и услуги со цел да го подобрат своето работење, ќе можат да ги добијат информациите побрзо и за пониска цена од традиционалните истражувања.

Онлајн панелот Prashalnik.mk функционира на тој начин што регистрираните корисници на панелот добиваат е-маил порака со покана за учество во истражување и доколку се согласат добиваат линк каде може да пристапат до соодветен прашалник и да го пополнат електронски преку компјутер, таблет или пак мобилен телефон, а за возврат да добијат поени кои што ќе може да ги заменат за подароци или пак за пари.

Сите оние на кои им звучи примамливо можноста да пополнуваат анкети и на тој начин да заработат, можат да добијат повеќе информации и бесплатно да се регистрираат на www.prashalnik.mk.