Преземањето на Комерцијална банка ја катапултираше добивката на НЛБ групацијата

149

Во првата половина од оваа година, НЛБ групацијата оствари добивка од 139,8 милиони евра по оданочување, што е за 90% повеќе отколку во истиот период минатата година. За тоа значително придонесе српската Комерцијална банка, пренесува Seebiz.

Нето приходите од камати се зголемија за 32% до 198,6 милиони евра, главно поради придонесот на Групацијата Комерцијална банка во износ од 48,9 милиони евра. И без тоа, нето приходите од камати останаа стабилни, на исто ниво како и во истиот период минатата година, и покрај постојаното опкружување со ниски каматни стапки и вишок ликвидност низ банкарската индустрија.

Нето некаматниот приход ги надмина нивните очекувања и достигна 135,3 милиони евра. Најголем дел од овие приходи доаѓаат од нето приходи од провизии, кои се зголемија во сите банки на Групацијата во споредба со истиот период минатата година, најмногу во НЛБ, главно поради ефикасната продажба на други банкарски производи поврзани со зголемените нови заеми и значително зајакнатите услуги.