Професии кои се добро платени и го заслужуваат тоа

201

Погледнете кои професии се меѓу најдобро платените во светот и колкав процент на луѓе се согласуваат дека тоа треба да биде така.

hirurg

Фото: Pexels

Неврохирург

Средна годишна плата: 381.500 долари

97% се согласуваат со тоа

Кардиоторакален хирург

Средна годишна плата: 353.900 долари

91% се согласуваат со тоа

Aнестезиолог

Средна годишна плата: 283.600 долари

88% се согласуваат со тоа

Дерматолог

Средна годишна плата: 212.900 долари

100% се согласуваат со тоа

Гинеколог/акушер

Средна годишна плата: 199.700 долари

95% се согласуваат со тоа

Специјален агент

Средна годишна плата: 129.400 долари

100% се согласуваат со тоа

Извршен директор

Средна годишна плата: 155.500 долари

82% се согласуваат со тоа

Градежен инженер

Средна годишна плата: 122.300 долари

100% се согласуваат со тоа

Тест пилот

Средна годишна плата: 121.900 долари

91% се согласуваат со тоа

Директор на болница

Средна годишна плата: 97.200 долари

89% се согласуваат со тоа

Фармацевт

Средна годишна плата: 110.800 долари

77% се согласуваат со тоа

Шеф на противпожарна служба

Средна годишна плата: 75.300 долари

100% се согласуваат со тоа

Геолог за нафта

Средна годишна плата: 109.400 долари

67% се согласуваат со тоа

Ветеринар

Средна годишна плата: 73.500 долари

89% се согласуваат со тоа

Началник на полиција

Средна годишна плата: 73.300 долари

85% се согласуваат со тоа

Логопед

Средна годишна плата: 65.300 долари

91% се согласуваат со тоа

Епидемиолог

Средна годишна плата: 63.500 долари

88% се согласуваат со тоа

Менаџер/сопственик на ресторан

Средна годишна плата: 65.700 долари

82% се согласуваат со тоа

Агент за недвижнини

Средна годишна плата: 64.100 долари

83% се согласуваат со тоа

Оператор на електрана

Средна годишна плата: 61.900 долари

72% се согласуваат со тоа