Прометот во индустријата во август зголемен за скоро 5%

7

Прометот во индустријата, во август оваа година, во однос на истиот период лани, е зголемен за 4,9%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата, во август 2020 година во однос на август 2019 година, бележи пораст кај Капитални производи за 16,7% и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 2,9%, додека опаѓање бележи кај Интермедијарни производи, освен енергија за 4,8% и Tрајни производи за широка потрошувачка за 14,2%.

Прометот во индустријата, во август 2020 година во однос на јули 2020 година, е намален за 2,5%, додека во периодот јануари ‒ август 2020 година, во однос на периодот јануари ‒ август 2019 година, падот е 13,7%.

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на прометот во индустријата на домашниот пазар, во август 2020 година во однос на август 2019 година, изнесува 96,8.

Според главните индустриски групи, прометот во индустријата на домашниот пазар, во август 2020 година во однос на август 2019 година, бележи пораст кај Интермедијарни производи, освен енергија за 14,2%, додека опаѓање бележи кај Капитални производи за 25,4%, Tрајни производи за широка потрошувачка за 8,5% и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 11,1%.

Индексот на прометот во индустријата на домашниот пазар, во август 2020 година, во однос на јули 2020 година, изнесува 86,2, додека во периодот јануари ‒ август 2020 година, во однос на периодот јануари ‒ август 2019 година, изнесува 96,8.

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на прометот во индустријата на странските пазари, во август 2020 година во однос на август 2019 година, изнесува 109.

Според главните индустриски групи, прометот во индустријата на странските пазари, во август 2020 година во однос на август 2019 година, бележи пораст кај Капитални производи за 17,9% и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 16,8%, додека опаѓање бележи кај Интермедијарни производи, освен енергија за 9,3% и Tрајни производи за широка потрошувачка за 16,2%.

Индексот на прометот во индустријата на странските пазари, во август 2020 година во однос на јули 2020 година, изнесува 100,8, додека во периодот јануари ‒ август 2020 година, во однос на периодот јануари ‒ август 2019 година, изнесува 83,5.

Фото: Pixabay