Промотивна понуда на Visa Gold на Стопанска банка

5

stopanska-banka

Како дел од Golden Club на Стопанска банка, корисниците на Visa Gold кредитната картичка добиваат пакет на поволности, попусти, ексклузивни придобивки, бесплатна VISA Gold дебитна картичка и приоритетна услуга во дел од филијалите на банката, како и Cash back програма, којашто овозможува клиентите секој месец да добијат 1% од потрошениот износ, за минимум месечни трансакции во износ од 10.000 денари.

За сите апликации одобрени до 31.12.2017 година ќе се применува намалена годишна каматна стапка од 6,9%, до крајот на 2017 година.

По истекот на промотивната понуда во примена ќе биде редовната годишна каматна стапка од 10,13% за клиенти кои платата ја примаат во Стопанска банка.