Промовирана Платформата за регионално поврзување на компаниите

35

Денеска, во Ниш, Србија беше промовирана Платформата за регионално деловно поврзување на компаниите, особено на малите и средни претпријатија (МСП) од земјите на Балканот и пошироко – Југоисточна Европа (Equity market for SME’s). Станува збор за прв регионален развоен проект производ на бизнис секторот од земјите на иницијативата „Отворен Балкан” и директна вклученост на Република Бугарија, како член на ЕУ.

„Дигитална платформа – пазар на капитал (берза) за мали и средни претпријатија – предности и еднакви можности за развој на пазарот” јасно укажува на услугите и активностите кои ќе бидат понудени. „Основа на работењето на Платформата е уникатната софтверска (онлајн) компаративна анализа на поединечни финансиски и други деловни показатели и RACIO индикатори на компаниите во однос на просекот од нивната претежна дејност. На овој начин на малите и средни претпријатија ќе им се овозможи процена на нивната нематеријална вредност, а со тоа и на реалната пазарна вредност (на капиталот), како и нивниот деловен рејтинг. Досега оваа можност во регионот ја имаа само големите компании и А.Д., на актуелните берзи, иако 92% од стопанските субјекти се мали и средни претпријатија (МСП)”, вели Александар Георгиевски, основач на Платформата за регионално деловно поврзување на компаниите.

За неговиот бизнис партнер од Србија, Предраг Умичевиќ, oва е единствена платформа на Балканот, која заслужува внимание кај приватниот бизнис од три различни аспекти.

„Прво, отвора можност за интерактивни бизнис контакти, кои се многу потребни во ова тешко време за бизнис. Потоа, нуди нешто што не нуди ниту една банка – проценка на нематеријалната вредност на нашите мали и средни претпријатија во кои сакаме да инвестираме. Секој бизнис човек во бизнисот влегол со идеја и создал капитал и профит. И токму таа вредност, идејата и нематеријалната вредност на фирмата не ги валоризира ниту една банка, туку се обезбедува со меници, квадрати работен простор, честопати зголемувајќи ја заштитата два или повеќе пати. Третиот аспект секако е регионалноста која е неопходна за поврзување и наспроти политичките различности, на практичен и елементарен начин, да се реализира иницијативата OPEN BALKAN во интерес на бизнисот и работниците”, вели Умичевиќ.

За Весела Савова од Бугарија, тоа е единствена регионална платформа која дава можност за развој и раст на малите и средните претпријатија во секоја држава, но и на меѓународно ниво. „За Бугарија ова е многу важно во иднина на нови предизвици за малите и средните бизниси, кои претставуваат огромен процент од фирмите во државата и се столб на економијата. Нашата цел е да ја донесеме експертизата и да понудиме целосно нова алатка за овие бизниси, кои ќе добијат поддршка за одржлив раст. Веруваме дека ова е само првата од многуте идни можности на платформата”.

Блерим Рушити, застапник за Албанија и Косово, вели дека иако порано имало ваква платформа за развој на регионалниот бизнис, сепак тогаш не постоела смелост и разбирање за нејзино функционирање и развивање.

„Со задоволство се приклучив на оваа нова иницијатива и платформа бидејќи има многу што да понуди. Драго ми е што се вклучив од почеток на платформата, која уште побрзо ќе не доближи до ЕУ семејството. Многу едноставно – платформата не зближува за да и покажеме на Европа дека знаеме да создаваме и да бидеме понапред со одредени идеи. Оваа платформа нема да биде ниту локална, ниту регионална, туку ќе прерасне во глобална платформа”, рече Рушити.

Цел на регионалната развојна компанија „SEB Global Group” е да го прошири опсегот на својата понуда за релативно краток период (од почетокот на 2023 година), со лансирањето на т.н. „Активен пазар” и „Инвестициски центар”, преку кои компанијата ќе ги понуди светски познатите деловни можности, различни современи методи и извори на финансирање, како што се: CROWDFUNDING, CROWDINVESTING, CROWDSOURCING, трансформација на удели во акции, создавање на IPO, како и низа светски познати алатки за успешен бизнис на малите и средните претпријатија, кои сè уште се главно непознати за земјите од Балканот и ЈИЕ.

„Токму поради ваквата непознаница, услугите на „Дигиталната Платформа за еднакви пазарни можности” (Equity market for SME’s), ќе се понудат и во останатите земји од регионот кои веќе се предвидени во рамките на стратешкиот план на СЕБ Глобал групацијата, но и во сите оние земји кои ќе изразат желба да бидат дел од овој процес на деловна (бизнис) интеграција”, рече Георгиевски во Ниш.