Работниците во Хрватска се меѓу најевтините во ЕУ

37

Работниците во Хрватска се меѓу најевтините во ЕУ, мерено според просечната цена на еден час работа, според Евростат, статистичката агенција на ЕУ.

Податоците се однесуваат на 2021 година, а според нив, работниците во Хрватска не само што се меѓу најевтините во ЕУ, туку и трошоците за работна сила растат релативно бавно во последните години во споредба со слични земји, пренесува Индекс.

Просечен трошок за работна сила е вкупниот трошок за работна сила поделен со бројот на работни часови. Тие вклучуваат плати, бонуси на плата, други работни надоместоци и придонеси. Тука спаѓаат и трошоците за обука и едукација на работниците, покрај трошоците за самиот процес на вработување, даноците на трудот и работната облека и обувките.

Во рамките на ЕУ има големи разлики меѓу земјите-членки, така што разликата во трошоците за работна сила меѓу земјата со најевтин работен час и земјата со најскап работен час е речиси 40 евра. Најниски трошоци за работна сила по час во повеќето земји се во градежниот сектор.

Најскапо работно време има во Данска (46,9 евра на час), Луксембург (43) и Белгија (41,6), а најевтино во Бугарија (7 евра на час) и Романија (8,5). Со трошок за работна сила од 11,2 евра на час, Хрватска е една од земјите со најевтина работа во ЕУ, а освен во Романија и Бугарија, работата е поевтина само во Унгарија (10,7) и Латвија (11,1).

Посебно е интересно што трошоците за работното време во Хрватска се зголемени за само 17,89 отсто во однос на 2012 година, што е меѓу најнискиот раст на земјите под просекот на ЕУ од 29,1 евро на час. Кај овие земји, растот е помал само во Шпанија (8,53 отсто), Кипар (8,93 отсто) и Грција (9,55 отсто). За споредба, трошоците за работна сила во Романија и Бугарија се удвоија во истиот период.

Поради релативно бавниот раст на трошоците за работна сила по час, Хрватска ја надмина Литванија (91,53 отсто), Полска (45,57 отсто), Словачка (59,55 отсто) и Естонија (68,6 отсто раст).