Работно време на даночните канцеларии на УЈП за прием на барањата за регистрација на е – ПДД

1

Во врска со регистрацијата на граѓаните на системот е-ПДД и прием на барањата за регистрација, од Управата за јавни приходи (УЈП) информираат дека канцелариите отворени во општините Аеродром, Ѓорче Петров, Гази Баба и Кисела Вода ќе бидат отворени заклучно со 28.12.2018 година (петок), со исклучок на Даночниот шалтер во општина Чаир каде што ќе се врши прием на барањата и на 31.12.2018 година.

Останатите даночни канцеларии на Управата за јавни приходи се отворени за граѓаните на 29-ти (сабота) и 31-ти декември 2018 година (понеделник) од 07:30 до 16:30 часот.