Речиси 30 проценти од бразилското злато е нелегално

10

Околу 28 проценти од извозот на бразилско злато во 2019 и 2020 година најверојатно доаѓа од илегални рудници, се вели во извештајот на јавните обвинители и Федералниот универзитет во Минас Жераис, што укажува на широко фалсификување документи и недостаток на ефикасно спроведување на законот.

Извештајот покажа индикации за незаконитост поврзани со 48,9 тони злато во период од две години.

Илегалните рудари во Бразил често вадат злато од области каде што не е дозволено ископување, како што се заштитените природни резервати.

Ова рударство, извршено без оглед на еколошките прописи, поттикнува уништување на шумите во дождовните шуми во Амазон и се покажа дека ја труе реката со жива.

Извештајот вклучува само злато кое било регистрирано кај федералната влада за плаќање даноци за благородни метали и било проверувано со податоци од сателитски снимки од пријавените локации на рудници.

Износот на пријавено злато што доаѓа од областите во прашање го надмина капацитетот на изворот, покажува извештајот.

„Имаше обиди да се „испере“ ова злато, да се скрие неговото вистинско потекло. Но, споредувајќи го со сликите, не е можно ова злато да потекнува од декларирано потекло”, вели Раони Раџао, професор по менаџмент на животна средина во федералниот универзитет во Минас Жераис.

Податоците на владата покажуваат дека во 2020 година биле извезени 111 тони злато, повеќе од вкупното производство од 92 тони, што исто така укажува дека одредена сума доаѓа од илегални извори, се вели во извештајот.

Во 2019 и 2020 година, Канада, Швајцарија и Велика Британија купија 72 проценти од извозот на злато на Бразил.