Реклама од која веднаш ќе ви се пријаде

56

tesco

Храната не е само “гориво” за да се протурка денот. Храната е многу повеќе. Таа е задоволство, нешто за делење со семејството, нешто што ве потсетува на детството. Ланецот маркети Tesco се обидува преку кампања да потсети дека и покрај брзото темпо на живот, луѓето треба да уживаат во храната.