Русите отворија повеќе од 800 фирми во Србија: Една дејност е во прв план

175

Русите за речиси три месеци регистрирале точно 836 фирми во Србија. Од дејностите, информатичките технологии се убедливо во првите редови.

Официјалните податоци покажуваат дека секоја четврта компанија е регистрирана во оваа област, што значи дека најголемиот дел од новоотворените руски компании во Србија се занимаваат со ИТ. Доминираат и кај претприемачите: од 596 претприемачи, 326 се занимаваат со компјутерско програмирање.

ТОП 4 доминантни дејности, за кои се регистрирани најголем број компании, чии основачи се од Руската Федерација :

– Компјутерски програмирање

– Неспецијализирана трговија на големо

– Деловни и други менаџмент консултантски активности

– Консултантски активности во областа на информатичката технологија