Што се етички инвестиции – новата преокупација на принцот Хари и Меган?

28

Принцот Хари и Меган се приклучија на компанијата Ethic, која ги советува богатите клиенти како да ги инвестираат своите пари поодржливо, притоа давајќи приоритет на прашања како што се климатските промени и човековите права.

Двојката веќе инвестираше во Ethic, чиј имот се проценува на 1,3 милијарди долари. Според компанијата, кралското семејство ќе им помогне да допрат до милиони луѓе ширум светот.

Патем, одржливите или етичките инвестиции како оваа станаа популарни во последната деценија, најмногу благодарение на милениумците.

Во САД од 2019 до 2020 година се инвестирани „етички фондови“ во вредност од 51 милијарда долари.

Овие инвестиции се нарекуваат и општествено одговорни инвестиции. Целта на таквата инвестиција е да се искористат парите за промовирање на позитивно општествено влијание, корпоративна одговорност и долгорочен финансиски поврат. Одржливите инвестиции обезбедуваат компаниите да се оценуваат не само врз основа на краткорочните финансиски придобивки, туку и врз основа на пошироката слика за тоа што и како тие придонесуваат за општеството како целина.