Швеѓани ја произведоа првата целосно рециклирана батерија за електрични автомобили

40

Електричните автомобили стануваат поодржливи. Шведскиот Northvolt објави дека нивната програма за рециклирање наречена Revolt ја произведе првата ќелија на литиум-јонска батерија која содржи катода од никел-манган-кобалт (NMC) произведена од метали добиени со рециклирање на отпадни батерии.

Сите мерки за рециклирање и производство на Northvolt се одвиваа на едно место, во неговата лабораторија во Вестерас, Шведска. И тоа е значаен напредок за глобалната индустрија за батерии која се обидува да ја направи индустријата за електрични возила навистина одржлива.

Досега, дури ни возилата на Tesla не беа одржливи.

Во реалноста, литиум-јонските батерии бараа екстензивно ископување на суровини. Со други зборови, електричните автомобили едноставно го префрлија загадувањето во синџирот на склопување, од возење на потрошувачите до производство на делови потребни за електричните возила. Но, процесот на рециклирање може да поврати до 95% од металот во батериите, одржувајќи ниво на чистота споредливо со „девствениот“ материјал, рече извршната директорка задолжена за околината, Ема Неренхајм од Northvolt.

Рециклиран кобалт, манган и никел, користени во новата ќелија на батерии, биле собрани од отпадот од батерии со нискоенергетски хидрометалуршки третман кој вклучува употреба на воден раствор за изолација на металите и нивно испуштање од резидуални нечистотии.

Следниот чекор за Northvolt вклучува производство на ќелии со 50% рециклиран материјал на индустриско ниво до 2030 година. Во согласност со оваа цел, фабриката за рециклирање во Скелефтеа, Шведска, ќе се прошири. Новата зграда со огромни размери ќе направи доволно простор за рециклирање на 125.000 тони батерии секоја година.

Ова ќе го направи Revolt Ett најголема фабрика за рециклирање батерии во Европа, со единствена фабрика за рециклирање од големи размери што може повторно да користи литиум, кобалт, манган и никел, заедно со други метали. Ова ќе обезбеди материјали за соседната фабрика за производство на ќелии Northvolt Ett со доволно залихи за производство на 30 GWh батерии секоја година, што е половина од вкупното годишно производство на ќелии на Nortvolt Ett.

„Треба да се има на ум дека околу 250.000 тони батерии во Европа ќе бидат потрошени до 2030 година“, вели Неренхајм. „Некои гледаат предизвици и пречки во ова. Гледаме можности во Northvolt. Слично како што најдовме нови, одржливи решенија за справување со нуспроизводите од сол – третирајќи ја како вреден производ, а не како отпад – имаме намера да го сториме истото со батериите на крајот на нивниот животен век“.