Стопанска банка денеска со редовно работно време

4

stopanska-banka

Заради одржување на континуитет на активностите спрема своите клиенти, како и обезбедување на непречено завршување на проектот за унапредување на информациониот систем на Банката, којшто е во тек, Стопанска банка АД – Скопје денеска ќе ги нуди своите услуги во рамки на редовното работно време.

Воедно, Банката ги поддржува своите вработени кои сакаат да учествуваат во активностите по повод Денот на дрвото.