Три најголеми грешки што претприемачите ги прават во преговарањето

22

greska

Фото: Pixabay

Мислите дека сте кажале сè што треба да се знае

Не е доволно да му кажете на клиентот што нуди вашиот производ, по што се разликува од конкуренцијата и сличи факти. На потенцијалниот купувач мора да му понудите визија во сето тоа.

Не станува збор за бенефиции, кои се често факти во ‘друга амбалажа’, туку откако ќе ги нагласите проблемите и незадоволството на клиентот, треба да ја презентирате вистинската слика за тоа каков ќе им биде животот доколку ги користат вашите производи или услуги.

Со други зборови објаснете како она што вие го нудите ќе го реши проблемот.

Не успевате да ја поврзете визијата со цената

Доколку го знаете проблемот на клиентот и имате идеја како да се надмине истиот, тогаш е време да го усогласите вашето ветување со цената.

Многу претприемачи го сметаат својот производ или услуга, како уште еден производ што потенцијалниот купувач ќе го има, или услуга со која ќе ја заменат дотогашната што ја имале.

Но, ако тоа што вие го нудите е единствено, уникатно, тогаш вие му презентирате на клиентот не само една замена на веќе постоечкото, туку една можност поврзана со подобра визија, што вие веќе сте му ја презентирале на купувачот. Таквите можности често доаѓаат и со повисока цена, за која што мора да бидете подготвени да ја оправдате.

Не сте свесни дека секој момент со клиентот е преговарање

Повеќето претприемачи издвојуваат мало, одредено време, кога да дискутираат за цената и плаќањето. Како и да е, ако единственото време да се ‘запечати’ договорот е додека се преговара тогаш што ќе постигнете кога учествувате на разни саеми или вмрежувања? Доколку го ‘чувате’ преговарањето за некој иден датум, тогаш ги оставате работите на случајност.

Секој момент поминат со некого може да резултира со бизнис зделка, со креирање на визија за клиентите, времето и местото не е важно. Секоја интеракција со потенцијален клинет е преговарање. Конференциски соби и маси не ви се потребни.