Триглав Осигурување Живот на финансискиот караван на НЛБ Банка

77

Триглав Осигурување Живот во текот на овој месец ќе биде дел од финансискиот караван организиран од страна на НЛБ Банка

Финансискиот караван кој годинава ќе се одржи по вторпат пред експозитурите на НЛБ Банка низ земјатаод 5 мај до 5 јуни, има за цел да ги едуцира и советува клиентите  на Банката за различни осигурителни и инвестициски финансиски продукти.. Клиентите ќе имаат можност да дознаат повеќе за активностите  и соработката на Триглав Осигурување Живот и НЛБ Банка, како и подетално да се запознаат со придобивките на Унит Линк производот на Триглав животното осигурување.

Унит линк производот е нов и атрактивен осигурителен продукт кој нуди балансирана распределба и инвестирање на средства во удели на инвестициски фондови, а истовремено прави баланс помеѓу делот од премијата која служи за купување на удели во инвестициски фонд и премијата која овозможува загарантирано осигурително покритие во случај на смрт на осигуреникот.

Покрај информации поврзани со Унит Линк производот, клиентите ќе можат да добијат и финансиско советување кое ќе им овозможи носење правилни одлуки за  финансиска сигурност во иднина. Тимот на Триглав Осигурување Живот за клиентите подготви и квиз со прашања за кој ќе се добиваат  симболични подароци.

Распоредот за караванот и точните локации, сите заинтересирани може да ги најдат на социјалните мрежи на Триглав Осигурување Живот и НЛБ Банка, како и на веб страната на Банката на линкот