Циклотуризмот, најбрзо растечка гранка на туризмот – Придонес на велосипедизмот во економијата на ЕУ 44 милијарди евра

38

Циклотуризмот ги вклучува сите активности поврзани со патување кои вклучуваат велосипед.
Според податоците на Европската велосипедска федерација, придонесот на велосипедот во економијата на ЕУ е 44 милијарди евра, што во моментов го прави велосипедскиот туризам една од најбрзо растечките гранки на туризмот во светот.

Сè повеќе земји одлучуваат да ја променат досегашната практика на управување со развојот и бизнисот во туристичкиот сектор. За да се следи зелената и дигиталната транзиција, се градат сè повеќе пешачки и велосипедски патеки. Дополнително, се градат сè повеќе спортски и рекреативни центри кои обезбедуваат сè повеќе содржини за активни одмори.