Црна Гора: Странските инвестиции во слободен пад, растат само инвестициите во недвижности

22

Падот на странските директни инвестиции во Црна Гора продолжи, па вкупниот прилив на крајот на септември изнесува 631,36 милиони евра. Податоците на Централната банка покажуваат дека тоа е пад од 26,14% во однос на компаративниот период, што, како што објаснуваат, е резултат на падот на инвестициите по основ на меѓукомпаниски долг и инвестиции во компании и банки, како и на основа на повлекување на инвестициите од странство.

Нето-приливот на странски директни инвестиции во периодот од јануари до септември годинава е речиси преполовен. Имено, податоците покажуваат дека нето-приливот е 320,37 милиони евра, што е за 47,14% помалку во однос на истиот период лани.

„Во форма на капитални инвестиции остварен е прилив од 403,87 милиони евра, што претставува 63,97% од вкупниот остварен прилив“, се наведува во Билтенот на CBCG.

Во структурата на сопственичките инвестиции, вложувањата во компании и банки изнесуваат 68,68 милиони евра, што е пад од 52,35%. Раст и натаму бележи само инвестициите во недвижности, па во овој сектор се инвестирани 335,19 милиони, што е за 4,03% повеќе во однос на споредбениот период.

„Приливот на СДИ во вид на меѓукомпаниски долг изнесува 197,91 милиони евра или 31,35% од вкупниот прилив што е за 38,53% помалку во однос на истиот период од претходната година“, покажуваат податоците.

Ако се погледне назад во земјите од кои е забележан најголем прилив на странски директни инвестиции, Србија е на прво место со 110,28 милиони. Следна е Русија со 82,46 милиони, а Турција со 56,3 милиони евра, пренесува еКапија.

Токму овие земји инвестираа најмногу во секторот на недвижности. Така, граѓаните на Србија купиле недвижен имот во Црна Гора во вредност од 57,34 милиони, додека од Русија пристигнале околу 42,86 милиони евра. Значајни средства во недвижен имот во Црна Гора вложиле и Германците – 37,4 милиони евра, кои, како што често слушаме од експерти, се повеќе ја препознаваат Црна Гора како дестинација за инвестирање. Нешто помал прилив во однос на Германија има од Турција, чии граѓани инвестирале 37,1 милиони евра во недвижен имот.

Вкупниот одлив на странски директни инвестиции во првите девет месеци изнесува 310,99 милиони, што е за 24,99% повеќе во однос на споредбениот период.