“Во центарот на проблемите лежат можности“

114

Дека проблемите и предизвиците не треба да нè обесхрабруваат сведочи и цитатот на остриот ум на Алберт Ајнштајн. “Таткото“ на теоријата на релативноста зад себе има оставено длабоки траги што се важни за човештвото, но и мудри мисли што и денес сведочат за неговата големина. Еве некои од нив?

Не можеме да ги решиме проблемите на ист начин како што сме ги создале

На светот не му се заканува опасност од луѓето кои прават зло, туку од оние кои го дозволуваат

Умот е како падобран – функционира само ако е отворен

Кога ќе престанете да учите, почнувате да умирате

Јас не сум нешто посебно талентиран, само сум многу љубопитен

Никогаш до некое откритие не сум дошол само со рационално размислување

Фото: Pixabay