Во мај: Годишен раст од 2,4 % на вкупните депозити и од 9,9 % на вкупната кредитна поддршка

30

На годишна основа, вкупните депозити бележат раст од 2,4%, при зголемување на депозитите на секторот домаќинства, информира Народната банка.

На годишна основа, вкупните кредити се зголемени за 9,9% како одраз на повисокото кредитирање кај двата сектора, коешто е поизразено кај корпоративниот сектор.

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно на:  https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9CD/2022/Soopstenie_za_pecat_monetarni_dvizenja_2022_maj_mk.pdf