Времен прекин на тргувањето на Берзата

4

Македонска берза АД Скопје известува дека поради технички проблеми денес 22.10.2018 година тргувањето на берзата беше времено прекинато.

По отстранување на настанатите проблеми тргувањето продолжи во 10:45 часот, со официјализација на денот на  тргување во 14:30 часот.