Времено суспендирање на тргувањето со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола

30

По налог од Комисијата за хартии од вредност, времено се суспендира тргувањето со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола во очекување на објава од страна на издавачот, информираат од Македонска берза.