Времено суспендирање на тргувањето со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола

7

По налог од Комисијата за хартии од вредност, времено се суспендира тргувањето со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола во очекување на објава од страна на издавачот, информираат од Македонска берза.