За над 36,9% пад во продажбата на услуги кај објекти за сместување и сервисни дејности со храна

22

Според податоците на Државниот завод за статистика, прометот од продажбата на услугите во третото тримесечје од 2020 година покажува намалување во однос на третото тримесечје од 2019 за 6,8%.

Во третото тримесечје од 2020 година во однос на истото тримесечје од 2019 година, намалување се јавува во поголем дел од секторите, а најголемо е во секторот Објекти за сместување и сервисни дејности со храна за 36,9% и во секторот Административни и помошни услужни дејности за 30,1%.

Фото: Freepik