Загуба од над 176 милиони денари за Комерцијална банка во првото полугодие

4

komercijalna banka logo

Комерцијална банка во период од 01.01. до 30.06.2015 година работеше со загуба од 176.865.000 денари, покажува консолидираниот биланс на успех, објавен на Македонска берза.

Во првите шест месеци од претходната година, загубата за финансиската година е 134.247.000 денари.

Нето приходите од камата во првото полугодие од 2015 се на ниво од 1.512.657.000 денари, додека истиот период лани изнесуваа 1.339.045.000 денари.