Загубата на Агромеханика останува непокриена

18

agromehanika-300x119

Kомпанијата за трговија и услуги Агромеханика донесе одлука за усвојување на загубата остварена во 2015 година.

“Се усвојува загубата остварена по годишната сметка за 2015 година во износ од 2.380.4000 денари да остане непокриена“, стои во одлуката објавена на Македонска берза.

Агромеханика се занимава со издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп.