Загубата на Жито Полог ќе се покрива од акумулираната добивка

2

zito polog

Жито Полог од Тетово донесе одлука со којашто ќе се покрива загубата остварена во 2014 година.

Утврдената загуба по годишна сметка за 2014 година на Жито Полог, како што се наведува, во износ од 8.621.836 денари, да се покрие од акумулираната добивка на компанијата.