Земјите од ЕУ потрошиле 600 милијарди евра за угостителски услуги

8

На угостителски услуги во ресторани, кафулиња, кантини, домаќинствата во ЕУ потрошиле повеќе од 600 милијарди евра, што одговара на 3,8% од БДП на ЕУ.
Трошоците за угостителските услуги претставуваат 7% од расходите на домаќинствата во 2018 година, објави Евростат.

Најголем удел во расходот за угостителските услуги забележен е во Ирска 14,4%, а потоа следат Шпанија 13%, Малта 12,6% и Грција 12,4%. Од друга страна, издвојувањата за угостителски услуги биле најниски во Романија со 1,9 % од вкупна потрошувачка во домаќинството, Полска со 3% и Литванија 3,4%.

Помеѓу 2008 и 2018 година уделот за трошење на услугите во вкупната потрошувачка на домаќинствата се зголемил во повеќе земји членки, а најмногу во Малта од 8,2% , на 12,6 %.  Податоците на Евростат покажуваат дека во Луксембург потрошувачката стагнира.

Фото: Pexels