Земјоделско здружување на младите фармери

4

Поголемо инволвирање на младите во земјоделско здружување е целта на денешната средба што ја организира Федерацијата на фармери на Република Македонија (ФФРМ).
На средбата ќе бидат презентирани прирачникот за млади фармери од страна на Здружениоето за агроекономисти на Македонија, како и моделот на договорно производство на Агро Фруктус.