Зголемен бројот на превезени патници во патниот превоз

1

Вкупниот број превезени патници во патничкиот патен превоз во третото тримесечје од 2022 година изнесува 10 395 илјади и во однос на истиот период лани е зголемен за 7.1 %, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.
Според видот на превозот, бројот на превезените патници во градскиот превоз е зголемен за 7.6 %, во приградскиот превоз за 5.6 %, во меѓуградскиот превоз за 5.5 %, а во меѓународниот превоз за 45.3 %.

Во третото тримесечје од 2022 година, во однос на истиот период од 2021, вкупниот број патнички километри во патниот патнички превоз е зголемен за 19.7 %. Според видот на превозот, бројот на патничките километри во градскиот превоз е зголемен за 6.7 %, во приградскиот превоз за 1.6 %, во меѓуградскиот превоз е намален за 3.4 %, а во меѓународниот превоз зголемувањето изнесува 41.1 %.