Зошто успешен претприемач пишува „НИЕ“ наместо „Јас“?

44

Питер Дракер е еден од најголемите  консултанти за менаџмент во историјата. Живеел до 21 век и до длабока старост, а бил и професор по филозофија. Една од неговите идеи на која се потпираа економистите од неговото време беше:

“Елиминирајте ги вашите слабости преку партнерство. Не можете да го игнорирате фактот дека имате слабост и можете да ја поддржите и да ја одржите силна дружејќи се со другите. Ако сте одлични во делот А од бизнисот и се борите со делот Б, најдете некој кој е одличен во Б и му треба помош со А. Многу претприемачи ги започнуваат своите бизниси правејќи сè сами. Грешка“.

Еден од следбениците на идеите на Дракер е италијанскиот економист Ернесто Сироли (71), одличен предавач и човек со долгогодишно искуство во основање нови компании во Африка, Австралија и Нов Зеланд. Во своите предавања или текстови секогаш ја користи можноста да ја истакне големата тајна на претприемништвото и вели:

„Тајната на претприемништвото важи и за малите и за големите компании и е дека секоја мора да биде способна да прави три работи совршено:

Производот што сака да го продаде мора да биде фантастичен
Мора да има фантастичен маркетинг
И тој мора да има одличен финансиски менаџмент.

Таков човек сè уште не е роден
И знаете што? Никогаш нема да сретнете човек на светот кој може да произведува, продава и да се занимава со пари. Не постои такво нешто. Таков човек сè уште не е роден“, истакнува Ернесто Сироли и додава:

„Истражувавме и проучувавме сто светски познати компании – Едисон, Форд, Гугл, Јаху и други – и заклучивме дека има само едно нешто заедничко за сите нив – ниту една не била основана од една личност. Денеска ги учиме 16-годишниците за претприемништвото, а предавањата ги започнуваме со автобиографијата на Ричард Бренсон и првите страници од таа книга. Задачата е да се изброи колку пати напишал „Јас“ и колку пати „НИЕ“. Никогаш не напишал „Јас“, додека „НИЕ“ напишал 32 пати. Бренсон не бил сам кога ја основал компанијата. Никој не е сам“, често потсетува во своите предавања економистот Сироли.

Ернесто Сироли е автор на две книги ( Ripples from the Zabezi и How To Start a Business and Ignite your Life). Ужива углед на експерт за развој на локалната економија, а патем и докторирал политички науки и често е поканет да држи предавања на млади економисти од целиот свет.