15 најбрзо растечки економии во Азија

46

Азија е најголемиот континент во светот, каде што живее повеќе од половина од светското население. Некои земји во Азија имаат повеќе граѓани од цели континенти. Кина и Индија, на пример, имаат околу 1,4 милијарди луѓе. Во меѓувреме, Европа има 744 милиони луѓе, а вкупното население на Северна и Јужна Америка е 1,04 милијарди луѓе. Австралија има само 26 милиони луѓе, додека целото население на Африка е околу 1,4 милијарди луѓе.

Со оглед на нејзината голема популација, Азија има многу потенцијал во однос на економскиот раст.

Во последните децении, Кина порасна значително побрзо од просекот и земјата сега е втора по големина економија во светот според номиналниот БДП.

Во последниве години, Индија исто така порасна значително побрзо од просекот. Според индиската влада, нејзината економија пораснала за 8,7% во 2021/22, а БДП веројатно ќе порасне за 7% во 2022/23.

Неколку други земји во Азија, како Индонезија, исто така значително ги зголемија своите економии додека нивните нации продолжуваат да се развиваат. Како резултат на растот на Кина, Индија и другите азиски земји, реалниот БДП на Азија растеше во просек за 4,2% годишно од 2017 до 2021 година, додека развиените пазари пораснаа во просек за само 1,4% годишно во истиот временски период.

Со текот на времето, азиските економии имаа корист од зголемената урбанизација, а некои азиски економии исто така уживаа зголемен извоз и зголемени странски директни инвестиции.

Во однос на извозот, азискиот извоз значително порасна во последните децении. Според Светската трговска организација, Азија учествувала со околу 36,3% од вкупниот глобален извоз во 2021 година, значително повеќе од под 20% во раните 1980-ти.

Со оглед на континуираниот економски развој во Кина, Индија и другите големи азиски земји, Азија најверојатно ќе ја надмине Европа во вкупниот извоз во иднина. Извозот е важен за пазарите во развој бидејќи може да создаде нови работни места кои би можеле да поттикнат уште поголем економски раст.

Insider Monkey состави листа на 15 најбрзо растечки земји во Азија, користејќи ги податоците од Годишната табела за раст на реалниот БДП на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) за 2023 година, објавена во октомври 2022 година.

Проекциите можат и се менуваат, а бидејќи се само проекции, вистинската стапка на раст за годината може да биде различна во зависност од економските движења.

Врз основа на сегашните податоци, ова се 15-те најбрзо растечки економии во Азија во 2023 година:

15. Источен Тимор
Проценета стапка на раст на реалниот БДП за 2023 година според ММФ: 4,2%

14. Бутан
Проценета стапка на реален раст на БДП за 2023 година според ММФ: 4,3%

13. Малезија
Проценета стапка на реален раст на БДП за 2023 година според ММФ: 4,4%

12. Казахстан
Проценета стапка на реален раст на БДП за 2023 година според ММФ: 4,4%

11. Кина
Проценета стапка на реален раст на БДП за 2023 година според ММФ: 4,4%

10. Узбекистан
Проценета стапка на реален раст на БДП за 2023 година според ММФ: 4,7%

9. Филипини
Проценета стапка на реален раст на БДП за 2023 година според ММФ: 5%

8. Непал
Проценета стапка на реален раст на БДП за 2023 година според ММФ: 5%

7. Монголија
Проценета стапка на реален раст на БДП за 2023 година според ММФ: 5%

6. Индонезија
Проценета стапка на реален раст на БДП за 2023 година според ММФ: 5%

5. Бангладеш
Проценета стапка на реален раст на БДП за 2023 година според ММФ: 6%

4. Малдиви
Проценета стапка на реален раст на БДП за 2023 година според ММФ: 6,1%

3. Индија
Проценета стапка на реален раст на БДП за 2023 година според ММФ: 6,1%

2. Виетнам
Проценета стапка на реален раст на БДП за 2023 година според ММФ: 6,2%

1. Камбоџа
Проценета стапка на реален раст на БДП за 2023 година според ММФ: 6,2%

Фото: Pixabay