Алијанц постигна одлични резултати во второт квартал

52

Германската осигурителна компанија Алијанц објави подобри од очекуваните квартални резултати откако нејзиниот осигурителен бизнис ги реши слабостите во сегментот за управување со средства.
Оперативната добивка (EBIT) скокна за 7,1 отсто на 3,8 милијарди евра, благодарение на подобриот резултат на животното и здравственото осигурување на американскиот пазар и поефикасното работење на единицата „Имот и жртви“.

Сегментот имот и жртви забележа раст на EBIT од 10,8 отсто на 1,98 милијарди евра како резултат на подобрите резултати од осигурителните услуги, како и резултатите од инвестициите. Комбинираниот сооднос на овој деловен сегмент забележа подобрување од 0,4 процентни поени и падна на 92,2 отсто, пишува Моментум.

Кога станува збор за останатите сегменти, сегментот на животно и здравствено осигурување оствари EBIT од 1,20 милијарди евра, 22,5 отсто повеќе од лани, пред сè благодарение на продолжувањето на добриот бизнис тренд на американскиот пазар, кој ги компензира слабостите на германскиот и италијанските пазари.

Сегментот за управување со средства продолжи да бележи пад на приходите и профитабилноста, но средствата на трети лица под управување забележаа раст на приливот втор последователен квартал. ЕБИТ во сегментот падна за девет отсто, на 703 милиони евра, додека средствата на трети лица под управување изнесуваат 1,66 милијарди евра, за шест милијарди помалку од првиот квартал, но пред се поради негативните курсни разлики.

Кога станува збор за очекувањата за 2023 година, компанијата ја потврди претходно дадената прогноза за очекуваниот EBIT во опсег од 13,2-15,2 милијарди евра.

Фото: Facebook