Андонов: АД ЕСМ има амбициозен план за инвестирање во обновливи извори на енергија

18

Виктор Андонов, директорот за развој и инвестиции во АД ЕСМ, беше дел од конференцијата „Напредокот во инвестициите во обновливи извори на енергија“ (Advancing Renewable Investments), која се одржа во Љубљана, Словенија.

Конференцијата на Енергетската заедница за унапредување на инвестициите во обновливите извори на енергија е дизајнирана да ја поттикне соработката помеѓу владините претставници и потенцијалните инвеститори, кои сакаат да ги истражат можностите во секторот за обновливи извори на енергија. На конференцијата беа вклучени критични теми, како што се шеми за поддршка, гаранции за потекло, договори за набавка на енергија од обновлива енергија (ППА), самопотрошувачка и рационализирање на процедурите за издавање дозволи за проекти за обновлива енергија.

„Република Северна Македонија е првата што спроведе најуспешни аукции за доделување премиум-тарифи за изградба на фотонапонски централи на државно и приватно земјиште. Како резултат на тоа потпишани се договори за изградба на фотонапонска централа со премиум-тарифи со инсталиран капацитет од 130 MW, а поради цврстата определба на Владата, ова придонесе за изградба на нови 530 MW фотонапонски централи во целата држава за само 2 години, со што Република Северна Македонија ја прави лидер во регионот во поглед на енергетската транзиција.

АД ЕСМ беше предвесник на енергетската транзиција во регионот со изградба на првата и најголема фотонапонска централа на почетокот со инсталиран капацитет од 10 MW на локацијата на стариот рудник во РЕК „Осломеј“. Дополнително, АД ЕСМ спроведе и транспарентна постапка за избор за јавноприватно партнерство за изградба на нови 100 MW фотонапонски централи во РЕК „Осломеј“, кои до крајот на годината ќе бидат поврзани на мрежа. АД ЕСМ има амбициозен план за инвестирање во чиста енергија, особено во фотонапонски централи и во моментот во фаза на изработка се технички анализи за нови над 200 MW фотонапонски централи со техничка поддршка на банките EBRD и KfW. Со поддршка на овие финансиски институции ќе се изработи и физибилити-студија за пловечки фотонапонски електрани на вештачките акумулации во склоп на големите хидроелектрани. ЕСМ ќе ја игра клучната улога во енергетската и праведна транзиција на Република Северна Македонија“, потенцира Андонов.

Енергетската заедница активно воспоставува законски и регулаторни рамки за да го олеснат забрзувањето на инвестициите во обновливата енергија. Овој напредок се усогласува со нивните цели за 2030 година и посветеноста на транзицијата на зелената енергија.