BMW воведува револуционерна технологија

38

BMW се обидува да го намали влијанието врз животната средина и сега ќе користи бои направени од обновливи материјали како биоотпад или отпад од пречистителна станица за отпадни води. Ова, наводно, помага да се отстрани суровата нафта од процесот на производство на боја. Со овие и други мерки се очекува да се заштедат над 15.000 тони емисија на CO2, од сега до 2030 година, пишува магазинот ХАК.

Почиста боја е обезбедена од BASF, а BMW стана првиот производител на автомобили што ги користи во своите фабрики во Европа. Не само што боите се почисти, туку и ја намалуваат количината на јаглерод што се користи во производството, транспортот и рафинирањето на сурова нафта.

Покрај овие нови бои, фабриките на BMW во Лајпциг и Рослин користат одржливо произведена заштита од корозија и мат боја.

Ова е само последниот чекор што BMW го направи за да го направи своето производство позелено.