Canon порачува: Живеј за приказната

3

canon

Фото: Youtube

Твојот свет расте со секоја приказна што ја имаш, па затоа живеј за таа приказна. Ова е пораката на рекламната кампања на Canon. Рекламата е дел од кампањата на Canon (#liveforthestory) во којашто секој кој сака може да ја сподели својата летна приказна и да добие пат околу светот во траење од една година.