Чевли и чанти направени од индустриски отпад

10

moda od industriski otpad

Еден од најголемите конгломерати во Индија, Gordey & Boyce, се приклучи на иницијативата на Punah Project, за конвертирање на индустрискиот отпад во метални чевли или чанти, пишува Inhabitat.

Проценките велат дека индиската компанија годишно произведува околу 18.505 тони индустриски отпад. Целта на Puhar Project е редифинирање на отпадот и изнаоѓање начини за негово искористување.

canta od insutriski otpad

Индустрискиот отпад го одвојуваат во шест категории: масла, метали, дрво, хемикалии, хартија и електронски материјали. Потенцијалната вредност на секој од овие материјали се анализира преку природните својства и циклусот на рециклирање.

moda od industriski otpad 1