Девизните резерви на крајот на април 4,12 милијарди евра

18

Девизните резерви на крајот на април годинава изнесувале 4.123,7 милиона евра, соопшти Народна банка.

Најголем дел од девизните резерви се пласирани во хартии од вредност (64,8%), по што следуваат валутите и депозитите (25,4%) и монетарното злато (9,7%).