Дивиденда за акционерите на Адинг

3

ading

Собранието на акционери на Адинг донесе одлука за распределба на добивката остварена во текот на 2016 година.

“Нето добивката спрема годишната сметка за 2016 година се распределува на следниот начин: 20 денари по акција за нето дивиденда на акционерите; за награди на членовите на управен одбор, а остатокот за плаќање на персонален данок на дивидендите и нераспределена добивка“, стои во одлуката.

Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2016 година е 30.05.2017 година, додека прв ден на тргување без право на дивиденда е 31.05.2017 година. Датум на пресек на акционерската книга е 02.06.2017 година.

Исплатата на дивидендата, како што се наведува, ќе биде во законскиот рок.