До 30.000 евра отпремнина за доброволно заминување на вработените од Македонски Телеком и Т-Мобиле

28

telekomОдборот на директори на Македонски Телеком и Т-Мобиле Македонија на состанокот одржан на 11 јули 2013 година донесе две клучни одлуки за работењето на компаниите. Одобрени се измени на организациската структура и програма за условите за доброволен престанок на работниот однос на вработените во двете компании за 2013 година, соопшти компанијата преку Македонска берза.

Како што пишува во соопштението, овие промени се последица на силното конкурентно опкружување и брзата динамика на пазарните движења, кои предизвикуваат негативни трендови. Новата организација е во насока на изградба на ефикасна компанија која ќе го задржи лидерското место на пазарот, според новите правила и услови. Дел од промените е и зголемување на ефикасноста, како и преструктуирање и оптимизација на човечките ресурси. Компаниите во соработка со Синдикатот воведоа програма за доброволен прекин на работниот однос, која е најдобро решение за реализација на новата структура.

Програмата е доброволна и исклучително поволна. Направена е врз основа на повеќе критериуми во интерес на вработениот како што се отпремнина за години работен стаж, како и дополнителен еднократен финансиски надомест по други основи: години старост итн. Станува збор за најповолна програма за доброволен прекин на работниот однос во Македонија, каде максималната сума на надомест изнесува 30.000 евра. Програмата се однесува на вработените во Македонски Телеком и Т-Мобиле Македонија.

Промените кои следат ќе придонесат за изградба на уште поефективна компанија, која успешно ќе одговори на новите бизнис предизвици, што ќе води кон развој на нови и подобри услуги и зголемено задоволство на корисниците, стои во соопштението.