Добивката од 2015 на Макпетрол за покривање на пренесената загуба

28

makpetrol

Макпетрол донесе предлог одлука за распоредување на добивката остварена во 2015 година.

“Тековната добивка за 2015 година во вкупен износ од 13.067.686 денари се распоредува за покривање на дел од пренесена загуба во износ од 13.067.686 денари“, стои во предлог одлуката објавена на Македонска берза.